Nowy zarząd

Dnia 4. września 2017 r.  ja, Simon McMelkor, jako Rektor Akademii Królewskiej powołałem siebie na stanowisko dyrektora IPN. W ten sposób Instytut po latach odnowił działalność.

Do planów zarządu na najbliższą przyszłość należy opublikowanie archiwalnego forum Królestwa oraz zaktualizowanie stron Instytutu.

/-/ dr net. Simon x. McMelkor

Aktualizacje archiwów

Dnia 14.04.2012 r. Zarząd Instytutu Pamięci Narodowej zaktualizował rejestry obywateli, urzędników oraz arystokratów wszech czasów Królestwa Elderlandu.

Publikacja całości dawnego Dziennika Praw

Zarząd Instytutu opublikował archiwum całości Dziennika Praw w wersji z czerwca 2010 roku.

Spis obywateli wszech czasów

Prezes Instytutu Simon McMelkor opublikował pełni spis obywateli wszech czasów, z datami rocznymi uzyskania i ew. utraty obywatelstwa KE.

Publikacja opisu dziejów Instytutu

Zarząd opublikował spis dziejów IPN od wiosny 2009 roku do dnia dzisiejszego, czyli historię IPN od zgłoszenia projektu nowelizacji Ustawy o Edukacji Narodowej do I i II kadencji Zarządu.

Publikacja tekstów historycznych konstytucji

Zarząd Instytutu opublikował w dziale archiwów prawnych teksty historycznych Konstytucji Królestwa (w tym aktualnej) oraz ustaw konstytucyjnych. Zabrakło jedynie pełnego tekstu pierwotnej wersji konstytucji z 2006 r., zamiast niego na stronie znajdzie się krótkie opracowanie. Zapraszamy do lektury!

Publikacja pocztu szlachty

Zakończona została, prowadzona od kilku dni w częściach, publikacja pocztu szlachty i arystokracji wszechczasów, zawierająca listę wszystkich naszych nobilitowanych, wraz z datami uzyskania i utraty tytułów.

Publikacja pocztu urzędników wszechczasów

Poczet królów i spis urzędników Królestwa wszechczasów został uzupełniony. Prowadzone są badania dotyczące pojedynczych niepewnych lub nieznanych dat sprawowania funkcji, głównie dotyczących 2006 roku oraz niższych szczebli administracji.

Odsłona witryny Instytutu

Prezes Instytutu hrabia Simon McMelkor przygotował nową wersję witryny Instytutu – wyposażoną w system zarządzania treścią z kanałem RSS oraz wyszukiwarką. W większości zachowano, przy ulepszeniach zwiększających czytelność strony, poprzedni dizajn. Witryna będzie stopniowo uzupełniana o treści obecne w jej poprzednich wersjach, a także o nowe materiały.

Nowy Zarząd Instytutu

Rada Królewska jednogłośnie uchwaliła decyzję o ponownemu powierzeniu Instytutu Pamięci Narodowej jego pierwszemu Prezesowi, Simonowi hr. McMelkorowi. Nowy-stary Prezes niezwłocznie po swojej nominacji i złożeniu przysięgi mianował na funkcję swojego Zastępcy założyciela Królestwa, Łukasza Harpiena. Do pierwszy zadań nowego zarządu należeć będzie uruchomienie archiwalnego forum Królestwa z lat 2006-2008, przygotowanie nowej witryny IPN opartej o system zarządzania treścią oraz publikacja pierwszej edycji Kroniki Elderlandu.