Geografia Królestwa Elderlandu

Położenie i podział

Królestwo Elderlandu położone jest na kilkunastu większych wyspach, na dwóch kontynentach: Morenice i Orientyce.

Terytoria Królestwa na Morenice obejmują dzisiaj tzw. Stary Faradon, tj. obszary historycznych prowincji: Amwelandii, Croranu i Luskanii, które formalnie zostały złączone w lipcu 2015 roku w jedną Królewską Prowincję Luskanię. Stary Faradon stanowił przed kwietniem 2015 roku w całości wyspę Faradon. W wyniku tzw. fałdowania faradońskiego doszło do połączenia się Starego Faradonu z Gorandią i Tanequetilem oraz do wypiętrzenia się nowych terenów, na których położona jest dzisiaj Francja z Nawarrą. Tak więc dzisiejszy Faradon obejmuje Stary Faradon (Królewską Prowincję Luskanię), Francję i Nawarrę (sąsiednie państwo), Gorandię i Tanequetil – elderlandzkie protektoraty. Na północny wschód od Faradonu leży również nieobjęta administracyjnym zarządem wyspa Harpien.

Wyspa Faradon, pierwotne terytorium Królestwa dzielił się wcześniej na trzy tradycyjne prowincje: baronię Luskanii ze stolicą w Królewskim Mieście Elderbaronię Croran ze stolicą w przemysłowym mieście Cro Town i Republikę Amwelandii ze stolicą w rolniczej osadzie Vifort.

Terytoria Królestwa na Orientyce obejmują historyczną Monderię, dzisiaj Księstwo. Prowincja ta ze względu na oddalenie geograficzne oraz historię (zostało włączone w wyniku irredenty – zjednoczenia narodu elderlandzkiego) jest autonomicznym podmiotem z dużą dozą swobód i przywilejów.

Klimat

Wyspę Faradon cechuje klimat umiarkowany chłodny i morski (łagodne lata i zimy) oraz górski w łańcuchu gór w środkowej części wyspy, gdzie zimy bywają nieco mroźniejsze.

Na Półwyspie Monderyskim panuje klimat śródziemnomorski morski i monsunowy – temperatura nie spada poniżej 0°C.

Sąsiedzi

Najbliższym sąsiadem Królestwa w Archipelagu Zachodniomorenikańskim jest Królestwo Francji i Nawarry. Innym bliskim sąsiadem jest Zjednoczona Federacja Mikrosławii, położona na południe i południowy wschód od Wyspy Faradon. Niedaleko na wschód od wyspy położona jest również Okoczia, Aralia (należąca do Zjednoczonego Socjalistycznego Królestwa Hirshbergii i Weerlandu) oraz Anhalt należący do Mandragoratu Wandystanu. W nieco większej odległości znajdują się wyspy należące do Królestwa Dreamlandu.

Księstwo Monderii w Orientyce graniczy z Królestwem Surmeńskim (od południowego zachodu), z Ciprofloksją (od południa), z Księstwem Rotrii należącym do Imperium Skarlandu (od południowego wschodu), z Monarchią Austro-Węgierską (krótki odcinek na wschodzie) oraz z Trizondalem (od wschodu).

Mapy

Mapy historyczne

  1. Mapa Królestwa Elderlandu z początków jego istnienia