Rada Koronna

logoradakoronna
Godło Rady Koronnej.

RADA KORONNA

Rada Koronna jest organem ustawodawczym Królestwa Elderlandu. Została ustanowiona przez Króla Marcina I Mikołaja edyktem królewskim z dnia 21 marca 2013 roku, w miejsce Stanów Generalnych, jakie obradowały w okresie 5 maja – 9 grudnia 2012 roku, zwołane przez Króla Artura I Piotra po Akcie Komendacji.

Jedynym zadaniem Rady Koronnej jest opracowanie i uchwalenie ustaw, które mają realizować ustalenia Stanów Generalnych.

W skład Rady Koronnej wchodzą obywatele Królestwa Elderlandu, którzy na forum Królestwa zabierali głos w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ich obradami kieruje Lord Strażnik Koronny lub podczas jego nieobecności – przewodniczący wyznaczony przez Króla. Sam Król również ma prawo brać udział w debatach.


SKŁAD RADY KORONNEJ

1. Simon McMelkor
2. Daniel von Witt
3. Wilhelm von Wolff
4. Michał Yaqu
5. Angus Kaufman
6. Tomasz von Habsburg
7. Markocjusz van Koller
8. Jerzy Kasztel
9. Fryderyk Orański-Nassau
10. Jan Dagobard von Maikowski
11. Oskar ben Grozny Witt
12. Ramoster van der Fink
13. Pascla de la Brun
14. Hewret von Thorn