Lord Strażnik Koronny

LORD STRAŻNIK KORONNY

DANIEL VON WITT

ur. 5 czerwca 2012 roku w Buuren (Królestwo Dreamlandu), kontakt: daniel_lukas[at]interia.pl

Piastuje urząd od 24 grudnia 2016 roku


LordStraznikKoronny
Godło Lorda Strażnika Koronnego – jednorożec trzymający klucz do Królestwa Elderlandu.

Lord Strażnik Koronny to najwyższy urzędnik i stały przedstawiciel Króla na ziemiach Królestwa Elderlandu, mający pierwszeństwo przed wszystkimi z wyjątkiem głów państw trzecich oraz Następcy Tronu, jeżeli jest wyznaczony. De facto Wicekról. Urząd został ustanowiony 28 września 2012 roku na mocy Edyktu Króla Artura I Piotra, a w efekcie prac Stanów Generalnych.

Kompetencje i obowiązki

Do głównych funkcji Lorda Strażnika Koronnego należy:

  • wykonywanie prerogatyw królewskich podczas nieobecności Króla
  • wspieranie Korony w podtrzymywaniu tradycji elderlandzkich
  • kierowanie działalnością innych urzędników koronnych i odpowiadanie za tą działalność przed Królem
  • czuwanie nad elderlandzką pieczęcią
  • kierowanie pracami Rady Koronnej

Lordowie Strażnicy Koronni

W dotychczasowej historii istnienia urzędu sprawowały go trzy osoby.

Lp. Imię i nazwisko Lorda Strażnika Portret Objął urząd w dniu Złożył urząd w dniu Liczba dni urzędowania Urzędował za panowania
1. Simon McMelkor 28 września 2012 17 czerwca 2014 627 Artur Piotr, Marcin III Mikołaj
2. Łukasz Harpien 17 czerwca 2014 9 kwietnia 2015 296 Marcin III Mikołaj
3. Daniel von Witt 12 maja 2015 17 grudnia 2015 219 Marcin III Mikołaj, Edward
4. Roger d’Artois 17 grudnia 2015 5 grudnia 2016 354 Edward
5. Daniel von Witt 24 grudnia 2016 wciąż urzęduje Edward, Alfred, Karolina Aleksandra