Ustrój Królestwa Elderlandu

MONARCHIA

Królestwo Elderlandu jest monarchią – trochę feudalną, a trochę parlamentarną – o federacyjnym ustroju terytorialnym. Poprzez osobę Króla złączona jest z Królestwem Dreamlandu i wchodzi w skład Wspólnoty Korony Ebruzów.

STRUKTURA ADMINISTRACYJNA

Najważniejszym podmiotem administracyjnym jest Królewska Prowincja Luskania położona na Wyspie Faradon, na obszarze której znajduje się stolica Królestwa – miasto Elder oraz siedziba większości władz centralnych. W skład Luskanii wchodzą historyczne krainy: baronia Luskania, baronia Croran oraz Republika Amwelandii. W wyniku niżu demograficznego wszystkie te krainy zostały zjednoczone i utworzyły wspomnianą wcześniej Królewską Prowincję.

Istotną częścią Królestwa Elderlandu, choć zamieszkałą przez odrębny naród, jest Księstwo Monderii, znajdujące się na Kontynencie Wschodnim, daleko od wybrzeży Faradonu. Choć rządzone twardą ręką i tradycyjnie przy pomocy surowej wojskowej dyscypliny, Księstwo pozostaje otwartym na obywateli krajem miłującym wolność i braterstwo. Na jego obszarze leży druga stolica Królestwa Elderlandu, jednocześnie siedziba władzy ustawodawczej – Hanssia.

PODZIAŁ WŁADZY

Mieszkańcy Królestwa Elderlandu zdecydowali podzielić władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pierwszą z nich reprezentuje Rada Koronna, składająca się ze wszystkich obywateli Królestwa Elderlandu. Władzę wykonawczą sprawuje u nas Lord Strażnik Koronny, a sądowniczą – Król. Jego Królewska Mość również posiada zresztą kompetencje ustawodawcze i wykonawcze, choć zawsze wypełnia wolę Narodu i pozostaje jego Pierwszym Sługą i Reprezentantem.

STANY

Elderlandczycy są społeczeństwem przywiązanym do swojej Tradycji i oryginalnej tożsamości. Ważną częścią składową Królestwa niemal od początku pozostawała Armia, jak i nauka, dzieląc Elderland na frakcję militarystów i frakcję naukową. Ta pierwsza realizuje się poprzez istnienie Elderlandzkiej Armii Królewskiej, a druga – poprzez Instytut Pamięci Narodowej. Każdy nowy obywatel ma zupełną swobodę zaangażowania się w którejś z nich, w żadnym stopniu nie są to bowiem  środowiska hermetyczne.

NADRZĘDNE WARTOŚCI

Jednymi z najważniejszych wartości naczelnych Królestwa są wolność i prostota. Nasi mieszkańcy zawsze realizują się w tych dziedzinach życia, które najbardziej lubią. Królestwo zawsze otwarte jest na nowe pomysły i inicjatywy. Bardzo ważne jest dla nas upraszczanie wszelkich procedur i niedopuszczenie do powstania klimatu biurokracji. Naszym państwem rządzi całość obywateli i każdy z osobna jest w stanie je zmienić, jeśli tego pragnie i uzyska aprobatę współmieszkańców.