Prowincje

Królestwo Elderlandu jest państwem scentralizowanym, w którym mową jednak funkcjonować jednostki podziału terytorialnego kraju dysponujące zróżnicowaną dozą autonomii. Są nimi prowincje jak też terytoria bezpośrednio podlegające Koronie (Domena Królewska). W przeszłości istniały 3 prowincje: Amwelandia, Croran i Luskania oraz jeden region autonomiczny – Monderia. Dzisiaj są tylko dwie: Królewska Prowincja Luskania oraz Księstwo Monderii. W swojej wirtualnej podróży możesz do nich zajrzeć i zadomowić się na stałe – na pewno znajdziesz w nich swoją niszę, włączysz w działania lokalnej wspólnoty oraz przyczynisz do rozkwitu.


LuskaniaKrólewska Prowincja Luskania

Królewska Prowincja Luskania obejmuje tereny dawnych trzech prowincji: Luskanii, Amwelandii i Croranu, leżąc na wyspie Faradon. Na jej terenie leżą cztery miasta, z których najważniejszym jest Elder – stolica całego Królestwa jak i Królewskiej Prowincji.

Prowincja została utworzona 29 lipca 2015 roku na mocy Edyktu Królewskiego z 29 lipca 2015 roku Statut Królewskiej Prowincji Luskanii.

Zarządca: Lord Strażnik Koronny
Strona internetowa: LINK


MonderiaKsięstwo Monderii

Księstwo Monderii jest częścią Królestwa Elderlandu od 2008 roku. W dotychczasowej historii dochodziło tam jednak dwukrotnie do buntów przeciw Królowi Elderlandu, jednak zawsze udawało się przywracać spokój. Monderia leży na Orientyce. Jej stolicą jest Hanssia.

Prowincja została utworzona w 2008 roku, a 22 września 2012 roku uzyskała status Księstwa będącego wieczystym dominium Korony.

Zarządca: Książę Monderii
Strona internetowa: LINK