Lista funkcjonariuszy publicznych

LISTA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
ORGAN WŁADZY LUB ADMINISTRACJI FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
KRÓL ELDERLANDU głowa państwa Karolina Aleksandra
LORD STRAŻNIK KORONNY zastępca głowy państwa Daniel von Witt
RADA KORONNA przewodniczący Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
członek Rady Koronnej
Daniel von Witt
Simon McMelkor
Wilhelm von Wolff
Michał Yaqu
Angus Kaufman
Tomasz von Habsburg
Jerzy Kasztel
Fryderyk Orański-Nassau
Jan Dagobard von Maikowski
Oskar ben Grozny Witt
Ramoster van der Fink
Pascal de la Brun
Hewret von Thorn
MAJORDOM KORONNY szef rządu i głównodowodzący armii Wilhelm von Wolff
ELDERLANDZKA ARMIA KRÓLEWSKA głównodowodzący
oficer
szeregowy
szeregowy
szeregowy
szeregowy
szeregowy (rezerwa)
Wilhelm von Wolff
Daniel von Witt
Fryderyk Orański-Nassau
Jan Dagobard von Maikowski
Pascal de la Brun
Tomasz von Habsburg
Michał Yaqu
NAMIESTNICY PROWINCJI I TERYTORIÓW Namiestnik Luskanii
Książę Monderii
Zarządca Świętej Ziemi Tanequetilu
Daniel von Witt
Jan Dagobard von Maikowski
Daniel von Witt
PROTEKTORZY Protektor Galii Faradońskiej Wilhelm von Wolff
SZEFOWIE URZĘDÓW Rektor Królewskiej Akademii Nauk
Przewodniczący Komisji Nagrody „Eldefix”
Lord ds. Sportu
Simon McMelkor
vacat
Angus Kaufman
SZEFOWIE ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH Prezes Związku Piłki Nożnej
Prezes Związku Skoków Narciarskich
vacat
vacat