Kongres Orientyki w Kaharonei

Kongres Orientyki w Kaharonei

Tegoroczny Kongres Orientyki odbywał się w stolicy Królestwa Surmeńskiego: Kaharonei. Składał się z dwóch części. Pierwszą (marzec) prowadził Archont Mikisigos, natomiast drugą (czerwiec) Archont Surma. Obie części rozdzielał burzliwy okres waśni, sporów i konfliktów, które na szczęście nie doprowadziły do wybuchu wojny między państwami Orientyki. Wszystko za sprawą niefortunnej konwencji autorstwa Archonta Mikisigosa, który podzielił ziemie niczyje między Hasseland, Trizondal, Rotrię i Hirshbergię-Weerland. Później do tego grona dołączyła także Surmenia. Głód ziemi z jednej strony, a opór z innej spowodował, że ostatecznie konwencja nie weszła w życie, a wszystkie państwa, które podjęły działania inkorporacyjne ziem niczyich – wycofały się na pozycje wyjściowe. Oczyszczenie atmosfery przed drugą częścią Kongresu było dobrym sygnałem do podjęcia konstruktywnej współpracy. Tak też się stało również dzięki żywemu udziałowi naszej delegacji. Królestwo Elderlandu nie angażowało się bowiem w spory o ziemie niczyje, nie zamierzając ich wchłaniać, a w czerwcu wystawiło własny projekt Karty Państw Orientyki, która okazała się konkurencyjną wobec starego, pamiętającego jeszcze czasy Kongresu w Eskwilingradzie, projektu austro-węgierskiego. Nasza propozycja ram współpracy okazała się być lepszą i po twardych negocjacjach uzyskała akceptację wszystkich ośmiu państw Orientyki. Również one wszystkie ją podpisały, a w naszym Królestwie dzisiaj została ona ratyfikowana (zobacz Kartę Państw Orientyki). Królestwo Elderlandu interesowało się również współpracą kulturalną i w zakresie wymiaru sprawiedliwości – pewne szczątkowe propozycje w tych obszarach zgłaszali delegaci z Hasselandu, Surmenii i Trizondalu, jednak na konkrety będziemy musieli jeszcze poczekać. Te, miejmy nadzieję, pojawią się na kolejnym Kongresie w 2016 roku, który odbędzie się u nas – w Hanssii. Zgodnie z ustaleniami poprzedzą go szczyty robocze, których celem będzie przygotowanie Kongresu i wdrażanie przyjętych w Kaharonei postanowień.

Zobacz relacje z Kongresu w Kaharonei.

No Comments

Post a Comment