Ogłoszenie ustawy o terytorium Królestwa

Ogłoszenie ustawy o terytorium Królestwa

Rada Koronna po długim okresie bezczynności w końcu przyjęła i przekazała do akceptacji Koronie pierwszą ustawę, do uchwalenia której została zobowiązana jeszcze w 2012 roku przez Stany Generalne. Ustawa ta dotyczy terytorium Królestwa. Dzisiaj została zatwierdzona przez Koronę. W myśl jej postanowień Królestwo składa się z prowincji obejmujących Stary Faradon, Monderię i Harpien, a także z terytoriów zależnych o statusie protektoratów. Są nimi Tanequetil i Gorandia. Potwierdzono również status dwóch stolic oraz uznano prawa Korony do nadawania prowincjom, protektoratom i stolicom statutów. Tym samym też Królewska Prowincja Luskania otrzymała dzisiaj swój statut, który różni się w swej zawartości od analogicznych przepisów określających ustrój Księstwa Monderii. Zarządcą Luskanii uczyniono Namiestnika Koronnego, którym z mocy prawa zawsze ma być Lord Strażnik Koronny.

No Comments

Post a Comment