DM 3/2017 – Zmiana DM o stopniach wojskowych

DEKRET MAJORDOMA
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

o zmianie Dekretu Majordoma o stopniach wojskowych

Ja, mjr Wilhelm wicehrabia von Wolff, Majordom Koronny,

działając na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy Rady Koronnej z dnia 19 sierpnia 2015 roku o Elderlandzkiej Armii Królewskiej

postanawiam:

Art. 1.
W Dekrecie Majordoma z dnia 23 sierpnia 2015 roku o stopniach wojskowych wprowadza się następującą zmianę:
(1) ust. 2 art. 3 zyskuje brzmienie „2. Najniższy stopień wojskowy otrzymuje żołnierz, który ukończył służbę przygotowawczą. Przepisu zdania poprzedniego nie stosuje się do mianowania Majordoma.”

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) mjr Wilhelm wicehrabia von Wolff
Majordom Koronny