URK 6/2017 – Uchylenie EK 1/2017 o państwowym forum dyskusyjnym

USTAWA RADY KORONNEJ
z dnia 15 sierpnia 2017 roku

o uchyleniu EK 1/2017 o państwowym forum dyskusyjnym

Ja, Daniel von Witt, Lord Strażnik Koronny,

działając na wniosek Rady Koronnej, ogłaszam uchwaloną przezeń ustawę:

Art. 1. Uchyla się Edykt Królewski z dnia 17 kwietnia 2017 roku o państwowym forum dyskusyjnym.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny