PM 13/2017 ws. rozpoczęcia operacji „Sekwana”

POSTANOWIENIE MAJORDOMA
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

o rozpoczęciu operacji „Sekwana”

Ja, mjr Wilhelm wicehrabia von Wolff, Majordom Koronny,

działając na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy Rady Koronnej z dnia 19 sierpnia 2015 roku o Elderlandzkiej Armii Królewskiej i proklamacji królewskiej z dnia 13 sierpnia 2017 roku o zgodzie na przeprowadzenie operacji „Sekwana” poza granicami Królestwa Elderlnadu

postanawiam:

I. Rozpocząć operację wojskową „Sekwana”.

II. Postanowienie jest skuteczne w chwili ogłoszenia.

(-) mjr Wilhelm wicehrabia von Wolff
Majordom Koronny