PK 16/2017 ws. wyrażenia zgody na operację „Sekwana”

PROKLAMACJA KRÓLEWSKA
z dnia 13 sierpnia 2017 roku

Ja, Daniel von Witt, Lord Strażnik Koronny, sprawując swój urząd pełniącego obowiązki Zwierzchnika Sił Zbrojnych,

postanawiam, co następuje:

I. Udziela się zgody Głównodowodzącemu Elderlandzkiej Armii Królewskiej na przeprowadzenie operacji „Sekwana” poza granicami Królestwa Elderlandu.

II. Proklamacja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny